Simple GUI Extension for BlueJ

czech english

Simple GUI Extension

Vítejte na stránkách věnovaných doplňku do vývojového prostředí BlueJ pro jednoduchý a rychlý návrh grafického rozhraní aplikace.

Doplňěk vznikl jako výstup bakalářské práce na katedře informatiky pedagogické fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Version: 1.1 - 10.06.2013

BlueJ
Katedra informatiky
webmaster: Tomáš Svatek ©2013
Datum poslední aktualizace: 17.10.2016
Source code